GAZelle NEXT – TEST VOŽNJA 

Testirajte novi GAZelle Next i uvjerite se u kvalitet i mogućnosti koje pruža ovaj automobil.

Odlična funkcionalnost, savremena tehnička rešenja i najniži troškovi vlasništva, u kombinaciji sa

pouzdanošću i pogodnošću za rad u najtežim uslovima na putu, obezbeđuju zasluženu popularnost

vozila u različitim sferama poslovanja, kao i u javnom sektoru.

Test vožnju automobila GAZelle Next možete zakazati na sledeće načine:

lično u firmi: LADA AUTO d.o.o.  Banja Luka

Adresa: Trive Amelice 38,

Tel: +387 51 324 010 ili

E-mail: ladaauto@blic.net